info_outline
Discord Giveaway! Win a FREE Pass Royale or Gold Pass! Enter here: Discord.gg/8UDSNeV
Clash of Clans Clan Emblem

Nepali Gorkas open_in_new

#9QYY0QVV

Clash of Clans Clan Location Flag  Nepal

Clash of Clans Trophy  55407

 Champion I

Clash of Clans Members Icon  49/50

🇳🇵INSTAGRAM PAGE : nepaligorkas.ng⚫ 🇳🇵FACEBOOK PAGE : www.facebook.com/nepaligorkas.ng🌠⭐🌠 💥FAM:G.O.U/Nepal lvl 29/R.N💥. Watching silently 👀. Coming back on race soon ❤️.

Clan Points

Clash of Clans Trophy  55407

War League

Clash of Clans Champion I War League  Champion I

Wins - Ties - Losses

Clash of Clans War Symbol  623 - ? - ?  info

Required Trophies

Clash of Clans Trophy  5400

Members

Clash of Clans Members Icon  49 / 50

Invite Type

 Invite Only

Trophy RankNameRoleTrophiesDonationsRating
#1253NG❣GÈÑJÏ MÀÑISH

#98J2QPQ0V

Co-Leader5835 2143 / 0 1656
#2253NG❣️Laxu Thapa

#9U09VPY9U

Co-Leader5685 1589 / 4252 -763
#3247NG❤Next YOU..

#VULL2YQP

Member5679 101 / 0 619
#4250NG❤️BIKRAMकाजि

#2PVU989CG

Elder5664 706 / 1392 223
#5246[email protected]

#8YQU89V0Q

Co-Leader5662 495 / 4007 -1190
#6261NG❣️अनन्त के.सी

#9U89VQVYY

Elder5657 1016 / 462 843
#7244NG❤️Alex(NJR11)

#2LV2GG9C9

Co-Leader5656 810 / 3712 -885
#8233Baburam K.C

#PU9CJ820L

Elder5621 71 / 2028 -417
#9238NG❤Razik

#PPVVLQCCR

Elder5619 784 / 3029 -561
#10244NG❤️DoOdhWalaOp

#20JUL2QJU

Co-Leader5595 38 / 0 579
#11235prashant3(hm)!!

#2RGLLVVVL

Elder5595 614 / 4698 -1482
#12250NG❤HARIOMBABA 2

#92G08VVLV

Elder5584 701 / 1227 295
#13241Bijay Jirel

#2J8UVLJRG

Elder5580 867 / 3174 -596
#14247NG❤️Bee ShAL

#U2L9JGL8

Co-Leader5577 365 / 3729 -1124
#15242[NG] RESPECT..

#2JLUP0LQ9

Co-Leader5573 2725 / 4387 -274
#16253[NG]♥Dharmendra

#9QJ8GQ9CR

Co-Leader5572 232 / 3226 -940
#17240NG❤️Bikram

#P0PQV88P8

Elder5563 2086 / 4551 -677
#18254NG❤Denz

#8YGQLQY8J

Elder5555 1683 / 3684 -445
#19250NG❣️SAUGAT❣️

#YPV8CUY8R

Leader5533 14759 / 1054 7406
#20249!!NG❣️WARRIOR!!

#9R2JC9J2Q

Elder5532 1866 / 3633 -331
#21252prashant1(HM)!!

#2QPPY9J2L

Elder5526 274 / 3933 -1277
#22265NG❤️AASHISHकाजि

#8PPRVGGCY

Elder5521 2737 / 4683 -421
#23251NG❤️UTSHAV

#2899Q2QQQ

Elder5513 184 / 1482 -98
#24259NG❤️❤️Nabraj

#9J09QUPYU

Elder5511 0 / 702 200
#25244NG❤️PRASHANT.2

#8L98P9LC0

Elder5501 1003 / 2880 -389
#26285NG❤Subash

#8JPURQJYP

Elder5495 1182 / 2074 104
#27241NG❣Next YOU..

#8QY9V8RVY

Elder5486 233 / 2261 -465
#28226NG❣Himansu

#PJRQ2L2JQ

Co-Leader5467 358 / 2455 -502
#29232BH Royal Bijay

#PCVLR2GP

Elder5461 613 / 1538 83
#30276NG❣!:.kabin:.!

#9Y9RCLJGC

Elder5459 2311 / 2868 267
#31176✨RosHan✨

#Q0J09GC9Q

Member5433 12 / 0 549
#32265NG❤King manu

#9QRQJUJQY

Co-Leader5387 1262 / 5142 -1401
#33255NG❤️संगीतBidya

#999QQGVV9

Elder5385 0 / 126 476
#34262❣️NG❣️❣️❣️Cap,N

#8PVGR00RU

Elder5371 377 / 1447 2
#35237❣️NG❣️PARIS❣️

#9UYJ8PP9J

Elder5348 488 / 5340 -1891
#36246NG❤️⚡️KANA⚡️

#PLRVQUYJ0

Co-Leader5324 3589 / 2136 1259
#37211tsunami

#CCYGG8VQ

Elder5312 322 / 288 548
#38279NG❤sagar thapa

#8PU9UUG9R

Co-Leader5312 106 / 561 303
#39237GANGA MAGAR

#PG808CUCQ

Co-Leader5285 5552 / 4700 955
#40251NG❣SISIR

#QP88VPY2

Elder5250 1277 / 2676 -175
#41222NG❤DENZ II

#8PJV9LCPL

Co-Leader5224 3835 / 4670 104
#42262NG❤️THUNDER

#GJ0JV8PJ

Elder5188 290 / 2160 -416
#43274HIEW YUN NENG

#PLVVQUG8

Elder5090 2637 / 2730 462
#44252Ankchit

#P2LRQ9Q9Y

Elder5028 2607 / 3128 242
#45241NG♥️HARIOMBABA4

#9Q2RJY2

Elder4983 2746 / 4296 -277
#46189FATTA LV-68

#P2909GGV8

Elder4943 27880 / 9434 9717
#47139NG❤️⚡️KANA⚡️

#YV2RGY90Q

Co-Leader4835 577 / 1686 -71
#48194zOy/—\

#PPRU8JVYV

Member3209 156 / 0 399
#49213shiva/B(ram) id

#Y8V2YG28J

Member2795 1812 / 45 1164
-Clan Average-53472001 / 2606232