info_outline
ClashRatings.com needs your help! Learn more
Clash of Clans Clan Emblem

Nepali Gorkas open_in_new

#9QYY0QVV

Clash of Clans Clan Location Flag  Nepal

Clash of Clans Trophy  45451

 Champion II

Clash of Clans Members Icon  33/50

👑#Team NG👑 🌗Insta : nepaligorkas.ng🌗.

Clan Points

Clash of Clans Trophy  45451

War League

Clash of Clans Champion II War League  Champion II

Wins - Ties - Losses

Clash of Clans War Symbol  671 - ? - ?  info

Required Trophies

Clash of Clans Trophy  5000

Members

Clash of Clans Members Icon  33 / 50

Invite Type

 Invite Only

Trophy RankNameRoleTrophiesDonationsRating
#1257NG❤HARIOMBABA 2

#92G08VVLV

Member5449 0 / 257 416
#2245NG❣Next YOU..

#8QY9V8RVY

Member5437 0 / 256 416
#3275NG❣HARI OM BABA

#22JCQURJG

Member5435 0 / 198 445
#4235"ASHISH ACHARYA

#P9C0R2C2U

Elder5395 387 / 4779 -1656
#5234Saphal

#2JP802JP0

Elder5391 96 / 4136 -1481
#6265♥️NG♥️

#QCGRCRVR

Co-Leader5356 2864 / 2515 711
#7243❣️NG❣️PARIS❣️

#9UYJ8PP9J

Elder5354 372 / 4159 -1359
#8240Baburam K.C

#PU9CJ820L

Member5341 8 / 244 416
#9239BH Bijay

#PYQ29PLGQ

Member5336 131 / 83 558
#10250NG❤️RaM❤️AG

#YG9PC0GP2

Elder5302 126 / 428 379
#11256NG❣️Laxu Thapa

#9U09VPY9U

Member5301 0 / 3 528
#12254A.B.I.N.A.S.H

#PQ9CYGLJC

Member5296 520 / 318 631
#13240BH Royal Bijay

#PCVLR2GP

Co-Leader5293 97 / 930 112
#14321❤❤❤SONI❤❤❤

#2JGUCPJR0

Co-Leader5262 21077 / 3522 9304
#15250NG♥️HARIOMBABA4

#9Q2RJY2

Co-Leader5248 2855 / 3690 107
#16243NG❤️Bikram

#P0PQV88P8

Co-Leader5244 445 / 2800 -654
#17258[NG]♥Dharmendra

#9QJ8GQ9CR

Leader5198 294 / 1258 38
#18240Aabhash

#9QLC9RV0L

Elder5114 419 / 1782 -171
#19236❤Next YOU..❤

#PPJV9YPLR

Elder5113 0 / 1022 0
#20250White Shadow

#8VLCQQYQL

Elder5095 670 / 1437 126
#21275angel

#29YJVU08V

Elder5089 552 / 901 334
#22235NG❤DENZ II

#8PJV9LCPL

Member5038 0 / 0 504
#23227NG❤️tsunami

#CCYGG8VQ

Member4971 51 / 212 416
#24242NG❤Razik

#PPVVLQCCR

Elder4958 155 / 862 142
#25255prashant1(HM)!!

#2QPPY9J2L

Elder4951 0 / 143 423
#26168NG❤️⚡️KANA⚡️

#YV2RGY90Q

Member4182 798 / 740 447
#27249❣️NUSM❣️PRIYA❣️

#8YVUL82GV

Member3829 12821 / 122 6733
#28138NG♥️HARIOMBABA3

#8GU00P8VG

Member3335 4443 / 0 2556
#29215BIKRAM❤️AARTI

#8JQJUJGGP

Member2701 0 / 0 270
#30215alex

#RP2J0LQU

Member2456 901 / 0 697
#31186NIMESH SHRESTHA

#8JJV0UVUV

Member2166 3546 / 0 1990
#32220hero dai

#9JCQ999JG

Member1924 365 / 0 375
#33228shiva/B(ram) id

#Y8V2YG28J

Member1347 1807 / 0 1039
-Clan Average-46341691 / 1115751