info_outline
Activate Clan Tracking without "ClashRatings" in your Clan Description. Find out how!
Clash of Clans Clan Emblem

사계 open_in_new

#8RCYGLJG

Clash of Clans Clan Location Flag  South Korea

Clash of Clans Trophy  53254

 Champion III

Clash of Clans Members Icon  50/50

일과 게임의 조화를 추구하는 클랜입니다. 단 클전 참여시 공격권 미사용이나 홀치기의 경우 즉시 추방합니다. 또한 클전 불참시 지원 비율 1:2 미만인 경우 강등이나 추방될 수 있습니다. 그 밖에도 지원비율이 크게 불량할 경우 추방될 수 있습니다. Korean only

Clan Points

Clash of Clans Trophy  53254

War League

Clash of Clans Champion III War League  Champion III

Wins - Ties - Losses

Clash of Clans War Symbol  688 - ? - ?  info

Required Trophies

Clash of Clans Trophy  5000

Members

Clash of Clans Members Icon  50 / 50

Invite Type

 Open

Trophy RankNameRoleTrophiesDonationsRating
#1278thefirsttime

#28QVCQ2JU

Co-Leader5592 9959 / 8565 1256
#2276chris

#9CP9GJYGY

Co-Leader5572 11101 / 8611 1802
#3249의자왕

#R88RGLRC

Member5522 2106 / 5753 -1272
#4224BG kim

#2CGUJ9YUG

Member5520 2380 / 3273 105
#5297동규아빠

#2J9PUUYJJ

Co-Leader5511 8301 / 5659 1872
#6269사스케

#CURYQU9Q

Co-Leader5493 4940 / 8539 -1251
#7236Byeong-Jun An

#G0QJPRUY

Member5491 943 / 2791 -375
#8242무리구리

#LCVLLRL9

Member5478 4847 / 3136 1404
#9262gyu

#2LYRURCL0

Co-Leader5470 5982 / 5751 663
#10241J.Sense

#2P8VUPRUR

Member5459 3729 / 5997 -588
#11234허니허니용용

#JPP0RVYL

Member5402 3611 / 4352 169
#1225890

#QR8YGRUR

Member5399 874 / 3046 -546
#13278타로

#RP922YYP

Co-Leader5389 8364 / 8549 446
#14248chang

#J02QYG2V

Member5350 1209 / 3443 -582
#15277카이사르

#LC02Y0UU

Co-Leader5349 8551 / 8298 662
#16248bmw

#28QQCP9Y9

Member5344 392 / 53 704
#17249LIBERO

#20RGY0C99

Member5342 3892 / 3362 799
#18270오렌지83

#2PYYRCY8C

Member5340 3642 / 2868 921
#19262주말특집

#RVLCVR8P

Elder5288 4325 / 5408 -13
#20237살수대첩

#82L2PRVV8

Member5271 2491 / 3703 -79
#21256CHICKEN

#900290L2

Elder5231 1616 / 2295 183
#22240하이루기

#Y8CVVQ0U

Member5229 1735 / 5550 -1385
#23248armin

#V92PQC9J

Member5197 75 / 0 558
#24259미스터손

#8U80PPGU

Member5183 496 / 1587 -28
#25297택스

#G0YQ2GQ2

Leader5166 8590 / 5397 2114
#26239tiger 2

#L00CRV9PV

Member5140 2128 / 5900 -1372
#27261알바트로스

#8Q9Q2UGY

Member5110 2229 / 0 1626
#28241미래없어증권

#2YJJ28VY

Elder5104 2340 / 1788 786
#29256규리아빠

#2PUJGCQJQ

Member5095 1188 / 2225 -9
#30230내가 죽는다면

#UJRJPRYQ

Member5044 0 / 2 503
#31250이혜경

#8PYVC8JV

Member5034 3767 / 830 1972
#32239appletree

#82J9VYYY9

Member5021 271 / 53 611
#33256♻️박하❤T.T.M♻️

#9QQRL9VCL

Elder5014 1737 / 2739 0
#34229스페이드

#RQQCQP2P

Member5008 30 / 0 516
#35235사랑은 푸른빛

#2RRURPPLG

Member4991 1058 / 325 866
#36249미루쿠사마

#Y00CRRCJ

Member4946 1437 / 1742 342
#37244bann

#28CC9QL8

Co-Leader4938 490 / 316 581
#38261tiger 2018.10

#9PQJ2GQGQ

Member4925 10095 / 863 5109
#39238Clara

#C09PVRR8

Member4915 826 / 583 614
#40239커피물조절장인

#9VL2YRVQ8

Member4865 1 / 635 170
#41231사과고양이

#LJYQQ0UV

Member4819 64 / 0 514
#42257하늘에 구름

#VQVRQCG8

Co-Leader4803 0 / 0 480
#43234도헌파파

#R9Y2J8V2

Member4229 279 / 0 563
#44258고블린 킹!

#JVRP0L9G

Co-Leader4036 0 / 0 404
#45268갓구운벼룩

#9222VP88

Member3955 0 / 0 396
#46230커피콩볶기장인

#QL8QYYJQ

Member3928 730 / 0 758
#47223바바리안 킹!

#R0RCGJUR

Member3830 0 / 0 383
#48224ColdfrozeN

#2YPJ9CUJ8

Member3786 0 / 53 352
#49247대박이

#99GR9VU0L

Member3727 0 / 371 187
#50198♻️박하❤T⭕T♻️

#QP9CCYQ9U

Member3149 2536 / 0 1583
-Clan Average-50002707 / 2688509