info_outline
Become a ClashRatings.com Supporter! Learn more
Clash of Clans Clan Emblem

休闲小公会 open_in_new

#2J982J2Y

Clash of Clans Clan Location Flag  China

Clash of Clans Trophy  22078

 Gold II

Clash of Clans Members Icon  43/50

部落联赛急招人

Clan Points

Clash of Clans Trophy  22078

War League

Clash of Clans Gold II War League  Gold II

Wins - Ties - Losses

Clash of Clans War Symbol  558 - 6 - 418

Required Trophies

Clash of Clans Trophy  0

Members

Clash of Clans Members Icon  43 / 50

Invite Type

 Invite Only

Trophy RankNameRoleTrophiesDonationsRating
#1218安逸城

#2YPRC2J9

Co-Leader4987 705 / 0 852
#2122tiago1312

#G0Q289LJP

Member2821 0 / 0 282
#3110dayband

#QVQVR2P89

Member2660 0 / 0 266
#4114PUNKY

#G8GCUUJRQ

Member2658 22 / 0 277
#5108crach

#QCP0QJG29

Member2578 0 / 0 258
#6162Noob~Limit

#9JLVCGPCR

Member2535 87 / 0 298
#7123Mateus Reis

#QP8U8Y2JL

Member2492 0 / 0 249
#8133mindi

#YCUR9PJ2C

Member2396 0 / 0 240
#992你的村庄

#QCC2UCRLR

Member2385 0 / 109 184
#10114babayans

#QYQL298VU

Member2307 0 / 0 231
#11111Yermi

#QQVP2JGGC

Member2278 0 / 0 228
#1275♦♣♥♠娃哈哈♠♥♣♦

#QV0CPGYPL

Member2172 0 / 494 -30
#1389مصطفى

#QCQC2CPPP

Member2150 0 / 0 215
#14121soulz_x

#Y2828PJJC

Member2146 0 / 0 215
#15133Chufi

#PPPYU09CY

Member2096 0 / 0 210
#16134zorawar

#Y9LYCRQY8

Member2074 23 / 0 219
#17117熱心市民

#G88LCVGPR

Member2072 0 / 0 207
#18119casama

#2JC0G9L0R

Member2061 0 / 0 206
#19135brandon

#LVRLLC0V9

Member2043 0 / 66 171
#20113ابن✓سوريا

#QRCGJ02JY

Member1988 0 / 0 199
#21740tto24

#GPCY29J90

Member1976 0 / 0 198
#22192YPan

#28L02QUL0

Member1894 0 / 0 189
#2391君临天下

#LR9PQLC8U

Member1849 0 / 0 185
#2494NAZA NAHUEL NIC

#LCVU8QJ2V

Member1767 0 / 0 177
#25107Gabriel

#QQRVUUCP2

Member1746 0 / 0 175
#2679day

#QVRCGL22U

Member1643 0 / 0 164
#27100Miggy

#QCU0UG2G9

Member1640 0 / 0 164
#28201Mr. Je0n

#2LRR0R2

Member1623 0 / 0 162
#2963EGE

#G8GLCYGJ9

Member1371 0 / 0 137
#3043蝦仁不眨眼

#G09GQ9L2L

Member1322 72 / 100 118
#3179Master-dd

#QCUY2JCGJ

Leader1201 0 / 0 120
#3290拆迁队基地

#GYVVGYCJV

Member1160 0 / 0 116
#3340王乾珉

#GG22QQ0CV

Member1091 0 / 0 109
#3434Sephen233

#GYJQPYG0J

Member1042 15 / 0 112
#3560Gitler

#QCGCRQ0Y9

Member881 0 / 0 88
#3631国标阿孙

#GG290U0VC

Member809 0 / 0 81
#3746bunny

#QJR2GLG9Y

Member780 0 / 20 68
#3819红包拿来

#GL8QCYU2C

Member669 0 / 80 27
#3914恭喜发财

#GYJU0Y9UU

Member540 0 / 45 31
#4015花酒445

#GYC0QV08P

Member482 0 / 0 48
#4115花酒446

#GY20CPJ8U

Member466 0 / 0 47
#4213มากัน

#LG29YC9VU

Member237 0 / 0 24
#437龙王东南西北

#GL2QYPRUJ

Member225 0 / 10 18
-Clan Average-175121 / 21175